kabelové sítě VN a NN, s.r.o.

...Váš partner pro stavby v oblasti energetiky

Dnes je pondělí 23.7.2018

Oblasti činnosti

Výstavba kabelových vedení do 35kV.
Výstavba venkovních vedení do 35kV.
Výstavba vestavěných trafostanic 22/0,4kV.
Výstavba kompaktních trafostanic 22/0,4kV.
Výstavba sdělovacích vedení pro energetiku.
Výstavba veřejného osvětlení.
Realizace přípojek ze sítě PREdi, a.s.
Údržba a opravy poruch kabelových skříní sítě PREdi, a.s.
Montáže spojek a koncovek do 35kV.
Projektování rozvodných zařízení a sdělovacích sítí pro energetiku.
Pronájem stavebních trafostanic 22/0,4kV.

Pronájem skladově administrativních prostor.

Firma je držitelem oprávnění PREdi, a.s. k připojování nových zařízení do sítě VN PREdi.

© 2018 ELPO, kabelové sítě VN a NN, s.r.o.